Dentální pryskyřice

Nabídku zubních pryskyřic reprezentují tři typy výrobků. Základ na náhrady představuje pryskyřice pro opravy Duracryl. Bazální pryskyřice Superacryl Plus se hodí pro celkové i snímatelné zubní náhrady a jejich opravy. Je pevná v ohybu i ve spojení s pryskyřičnými zuby. Ortodontická pryskyřice Premacryl se pak používá zejména ke zhotovení ortodontických aparátů. Pomůže také při tvorbě imediátních náhrad či opravě náhrad snímatelných.

Bazální pryskyřice

Bazální pryskyřice se používají pro celkové náhrady, částečné a snímatelné náhrady, zhotovování imediátních náhrad a ortodontické aparáty.

Korunkové a můstkové pryskyřice

Korunkové a můstkové pryskyřice jsou vhodné k zhotovování, modelování plášťových korunek, můstků stejně tak pro pro provizorní korunky a můstky. 

Další pryskyřičné materiály

Další pryskyřičné materiály například samopolymerující bazální pryskyřice se používají ke zhotovování otodontických aparátů, immediálních náhrad a pro opravy snímatelných náhrad. K upevňování vypadlých faset z fixních náhrad, k opravám poškozených okluzních plošek, k dočasnému dlahování zubů nebo ke zhotovování individuláních lžic a fantomových modelů.