Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.
Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti SpofaDental a.s. nám můžete také nahlásit e-mailem: info@spofadental.com či telefonicky: + 420 493 583 111

Aktuální informace o přípravcích společnosti SpofaDental.a.s, a.s. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem.

Přípravky dostupné jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem.

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti SpofaDental a.s., a.s. nás kontaktujte na adrese
info@spofadental.com nebo na telefonním čísle +420 493 583 111.

Poslední aktualizace: 19.12.2017